Wojciech Imroth

Rehabilitacja Ortopedyczna

 
Ludzki organizm jest całością, wspaniałym samoregulującym się mechanizmem, w którym każdy element wzajemnie na siebie oddziałuje.
 

Profesjonalna Opieka Fizjoterapeutyczna

 

Nowoczesne metody terapeutyczne pomagają organizmowi w samo leczeniu. Analizując najnowsze badania naukowe dotyczące zaburzeń mięśniowo-szkieletowych można wyciągnąć jeden prosty wniosek: przyczyn większości dysfunkcji należy upatrywać w braku aktywności, złym odżywianiu, oraz w nieumiejętności radzenia sobie ze stresem.. Na te trzy czynniki mamy wpływ.

Zapisy na wizyty

NZOZ Renort
 

ul.Teligi 5, Warszawa
Wejście od ul.Cynamonowej
(+48) 509 624 814
(22) 643 01 52
www.renort.pl

 
 
Wojciech Imroth

Rehabilitacja Ortopedyczna
Wszystkie prawa zastrzeżone
Warszawa 2012

(+48) 790 415 485
(+48) 503 647 032
wojciech.imroth@gmail.com
www.imroth.pl

NZOZ Renort
ul.Teligi 5, Warszawa
(+48) 509 624 814
(22) 643 01 52
www.renort.pl